Konkurrencedygtige rammer og vilkår for erhvervslivet, landbruget og turismen.

Et Danmark i balance, hvor der skabes arbejdspladser og hvor der er en sund og positiv økonomisk udvikling, er og bliver grundlaget for et godt velfærdssystem.

Vi skal understøtte uddannelse, forskning og innovation. Det er vores fremtid.

Endvidere skal der være en fortsat udbygning og modernisering af vores infrastruktur.

Danmark er til dem, som vil Danmark.

Det handler om en stram og konsekvent udlændingepolitik – med plads til dem, der vil Danmark.

Det må være et minimumskrav, at udlændinge tilpasser sig vores værdier og normer.

Endvidere må det være en selvfølge, at Politiet ikke bruger unødige ressourcer på udlændinge, som ikke vil Danmark.

Miljø - "Når det sidste træ er fældet og den sidste flod er forurenet, så vil vi vide, at man ikke kan spise penge."

Vi skal holde fokus på, at vi også i fremtiden har adgang til rent drikkevand. Vi kan være stolte af vores drikkevandskvalitet.

Endvidere skal der ryddes op efter den uacceptable generationsforurening.

De fremtidige generationer skal overtage et Danmark med et fortsat fokus på bæredygtighed og et godt miljø.

Målet er klimaneutralitet i 2050, og en 70 pct. reduktion af Danmarks Co2 udledning i 2030.